Kontakta oss

Informationsblad om Hallstahammars Konstförening finns på Hallstahammars bibliotek

Styrelsen:
Ordförande: Lilli-Ann Pettersson tel 0220-13478 el 070-389 82 92 seplap@telia.com


Sekreterare Lena Andersson. tel 0220-173 29 el 072- 251 73 29
lena.i.m.andersson@gmail.com

Kassör Mari Söder tel 073 202 4385 marie.soder@hallstahammar.se

Utbildningsansvarig Else Jonsson tel 0220-17004 el 070-952 81 74 else.jonsson@telia.com

Förplägnad Ingvor Regnemer tel 0220-154 19 el 070-254 35 47 ingvor.regnemer@glocalnet.net

Ann-Christin Sundin tel 076 945 54 40 ac.sundin@gmail.com

Suppleanter:
Gregor Bunge tel 0220-174 24 el 073-388 68 99 gregor9@telia.com

Gullvi Malmberg/bloggen tel 0220-410 97 el 076-221 22 02 gullvi.malmberg@hotmail.com

Resor Gun-Britt Wilhelm. tel 076 170 93 45 gunbritt@erwe.se
Nils-Erik Zetterström/lergods/foto GM


Bli medlem du också!/foto GM